2020 AKADEMİK TEŞVİK VE DOÇENTLİK

Kongremiz uluslararası akreditasyona sahiptir. Profesörlük kadrolarna atanma dahil tüm akademik yükselme kriterlerini karşılamaktadır

Kongremize 8 ülkedenn bilim insanları katılarak sözlü sunum yapacaklardır. Katılımcıların %55'inden daha fazlası Türkiye dışı ülkelerden olacaktır. Bu oranın korunabilmesi için Türkiye'den gelen çalışmalar başvuru sırasına göre kabul edilecektir.

Kongremiz 2020 akademik teşvik kriterlerini karşılamaktadır

© 2019 by PEARSON JOURNAL